tuottajavastuu

Suomen Kuitukierrätys Oy toimii pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan Valtioneuvoston asetuksen 518/2014 ja jätelain 646/2011 mukaisena tuottajayhteisönä, joka huolehtii aaltopahvin ja muiden kuitupakkausten kierrätyksen järjestämisestä. Suomen Kuitukierrätys Oy on tehnyt sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa ja ottanut näin säädösten edellyttämät velvollisuudet hoitaakseen niiden pakkaajien ja maahantuojien osalta, jotka ovat myös tehneet sopimuksen RINKI Oy:n kanssa. Tuottajayhteisön omistajina ovat elintarviketeollisuus, kauppa ja muu teollisuus edustaen pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia eli tuottajia.  Ympäristöön, ilmaan tai veteen joutuvista päästöistä puhuttaessa saa aaltopahvi poikkeuksellisen puhtaat paperit: kartonkiraaka-aineet tulevat tehtaille valmiina rullina ja kaikki käytettävät painovärit ovat vesiliukoisia. Vaikka päästöt ovat jo nyt alhaisia, on työ niiden vähentämiseksi jatkuvaa toimintaa. Aaltopahvin ominaisuuksiin, käyttöön ja kierrätykseen liittyviä lisätietoja löydät Aaltopahvikirjasta.

Aaltopahvitase – kauppa ja kotitaloudet kierrätyksen ytimessä

Lähes kaikki kauppoihin saapuvat tuotteet on pakattu aaltopahvipakkauksiin. Kaupoissa pakkaukset on helppo kerätä talteen, litistää pieneen tilaan mahtuviksi nipuiksi ja ohjata kierrätykseen. Kotitaloudet käyttävät aaltopahvia selvästi vähemmän, mutta niillekin on luotu tehokkaasti toimiva keräyspisteiden verkosto. Lisätietoja kierratys.info ja rinkiin.fi.  Kierrätys on aaltopahvissa olevan kuidun uudelleen käyttöä tuotteiden raaka-aineena. Aaltopahvin kierrätysaste on nopeasti noussut nykyiselle korkealle yli 90 % tasolle. Lisää kuitupakkausten taseesta Suomen Kuitukierrätys Oy:n sivuilta.

yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Eija Jokela

Koulukatu 1, 37600 Valkeakoski

040 723 7992
eija.jokela@aaltopahvi.fi